۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۲:۲۰

بایگانی برچسب: ابراهیم كرمانی

تعبیر دیدن زن حامله در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن زن حامله در خواب چیست؟ منوچهر مطیعی تهرانی گوید دیدن زن حامله در خواب رو به رویی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش …

ادامه مطلب »
بیگ مستر