۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۴۸

بایگانی برچسب: ازدواج در خواب

تعبیر عروسی کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: عروسی کردن و ازدواج یکی از وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری است و معمولا هر کسی هم برای این روز برنامه های زیادی دارد. اما خواب عروسی کردن یکی از انواع مضمون های خواب است که شاید شما هم آن را تجربه کرده باشید. در این …

ادامه مطلب »

تعبیر ازدواج کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر ازدواج کردن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند …

ادامه مطلب »
بیگ مستر