۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۴۶

بایگانی برچسب: افتادن دندان در خواب

تعبیر دیدن دندان در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن دندان در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و …

ادامه مطلب »
بیگ مستر