۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۲۸

بایگانی برچسب: باران عظیم

تعبیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن باران در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن …

ادامه مطلب »
بیگ مستر