۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲:۴۶

بایگانی برچسب: بردن اسب به مسجد در خواب

تعبیر دیدن اسب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: امام صادق (ع) فرمود: «درباره خواب دیدن‌ها بیندیش ، خداوند راست و دروغ آن را با هم در آمیخته ، چرا که اگر همه آن خواب دیدن‌ها، راست باشد، همه انسان‌ها پیامبر خواهند شد، و اگر همه دروغ باشد، بیهوده و بى‌فایده خواهد گردید. حضرت دانیال گوید اسب …

ادامه مطلب »
بیگ مستر