۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۰۸

بایگانی برچسب: تعبیر به آغوش کشیدن

تعبیر در آغوش گرفتن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر رقصیدن در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر