۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۴۷

بایگانی برچسب: تعبیر بول کردن در خواب

تعبیر ادرار کردن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله به جزئیات تعبیر ادرار کردن در خواب می‌پردازیم. محمد بن سیرین گوید اگر کسی بیند که ادرار کند، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد و اگر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر