۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۲۸

بایگانی برچسب: تعبیر خواب خروس امام صادق

تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست. محمدبن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت …

ادامه مطلب »
بیگ مستر