۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۳۸

بایگانی برچسب: تعبیر کوه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن کوه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن کوه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌شود. تعبیر خواب کوه را می‌توانید در این مقاله مطالعه کنید. حضرت دانیال گوید اگر کسی درخواب خود را بر سر کوهی بیند، دلیل است در پناه بزرگی رود. …

ادامه مطلب »
بیگ مستر