۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۲۹

بایگانی برچسب: خودرن شیر آهو در خواب

تعبیر دیدن شیر خوردنی در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تعبیر به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند که شیر در …

ادامه مطلب »
بیگ مستر