۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۲۶

بایگانی برچسب: دادن گل سوسن به همسر

تعبیر دیدن گل سوسن در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: گل سوسن در خواب، ایجاد اختلاف و بگو مگو در خانواده است. دیدن گل سوسن کبود به هیچ وجه در خواب خوب نیست. نهال سوسن در تعبیر، زن است و گل های این نهال رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد. اگر ببینید …

ادامه مطلب »
بیگ مستر