۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۴۱

بایگانی برچسب: زلویه مثلث قائم الزاویه

محاسبه آنلاین رابطه فیثاغورس

فیساغورس

دنیای اطلاعات: رابطه میان مجذور (مربع) اندازه ضلع‌های مثلث قائم‌الزاویه به رابطه فیثاغورس معروف است. توجه کنید که این رابطه مخصوص مثلث‌های قائم‌الزاویه است، نه هیچ مثلث دیگری! این رابطه بدین صورت است: در هر مثلث قائم الزاویه، مجذور وتر با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر است. به زبان ریاضی …

ادامه مطلب »
بیگ مستر