۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۰۹

بایگانی برچسب: سوتین در خواب

تعبیر دیدن سینه‌بند (پستان‌بند) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن سینه‌بند در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و …

ادامه مطلب »
بیگ مستر