۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۳۱

بایگانی برچسب: سیب سفید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر دیدن سیب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سیب در خواب اورده اند. ابراهیم کرمانی معتقد است سیب در خواب خیری است که به بیننده خواب می رسد. امام جعفر صادق (ع) می فرمایند دیدن سیب سبز در خواب به معنای فرزند است. مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سیب می …

ادامه مطلب »
بیگ مستر