۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۱۲

بایگانی برچسب: مرگ

تعبیر مردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر مردن (مرگ) در خواب چیست؟ حضرت دانیال گوید اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و …

ادامه مطلب »
بیگ مستر