۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۷:۵۵

بایگانی برچسب: معنی آسمان در خواب چیست؟

تعبیر دیدن آسمان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مقاله به جزئیات تعبیر دیدن آسمان در خواب می پردازیم. حضرت دانیال گوید اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود. اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. اگر بر آسمان سوم …

ادامه مطلب »