۲۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۴۳

بایگانی برچسب: معنی دزد در خواب چیست؟

تعبیر دیدن دزد در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن دزد در عالم بیداری اتفاق خوشایندی نیست؛ اما اگر دزد را در عالم خواب ببینید تعابیر مختلفی خواهد داشت. جابر مغربی گوید اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل …

ادامه مطلب »
بیگ مستر