۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۱۹

بایگانی برچسب: وارد شدن پشه به بینی در خواب

تعبیر دیدن پشه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن پشه در خواب به معنای انسان های جاهلی که در بیداری با جهالت خود ما را اذیت میکنند و همچون پشه در پی ضرر رساندن به ما هستند. اگر در خواب دیدید که پشه شما را می گزد معنی خواب این است که کسی حرف بدی به …

ادامه مطلب »
بیگ مستر