۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۲:۲۳

بایگانی برچسب: گرفتن موش در خواب

تعبیر دیدن موش در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند. …

ادامه مطلب »
بیگ مستر