۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت: ۴:۰۷
خانه / ابزار انتخاب رنگ (Color Choose)
انتخاب کننده رنگ

ابزار انتخاب رنگ (Color Choose)

کد رنگ مورد نظر خود را وارد کنید:
R
G
B
H
S
V
C
M
Y
K
HEX: #

راهنمای نام رنگ ها همراه با کد HEX و RGB
White
#FFFFFF
(255, 255, 255)
Snow
#FFFAFA
(255, 250, 250)
Ghost White
#F8F8FF
(248, 248, 255)
Mint Cream
#F5FFFA
(245, 255, 250)
Floral White
#FFFAF0
(255, 250, 240)
Ivory
#FFFFF0
(255, 255, 240)
Alice Blue
#F0F8FF
(240, 248, 255)
Azure
#F0FFFF
(240, 255, 255)
Lavender Blush
#FFF0F5
(255, 240, 245)
Honeydew
#F0FFF0
(240, 255, 240)
Seashell
#FFF5EE
(255, 245, 238)
White Smoke
#F5F5F5
(245, 245, 245)
Old Lace
#FDF5E6
(253, 245, 230)
Linen
#FAF0E6
(250, 240, 230)
Lavender
#E6E6FA
(230, 230, 250)
Misty Rose
#FFE4E1
(255, 228, 225)
Light Cyan
#E0FFFF
(224, 255, 255)
Light Yellow
#FFFFE0
(255, 255, 224)
Cornsilk
#FFF8DC
(255, 248, 220)
Papaya Whip
#FFEFD5
(255, 239, 213)
Beige
#F5F5DC
(245, 245, 220)
Antique White
#FAEBD7
(250, 235, 215)
Light Goldenrod
#FAFAD2
(250, 250, 210)
Blanched Almond
#FFEBCD
(255, 235, 205)
Lemon Chiffon
#FFFACD
(255, 250, 205)
Bisque
#FFE4C4
(255, 228, 196)
Pink
#FFC0CB
(255, 192, 203)
Peach Puff
#FFDAB9
(255, 218, 185)
Gainsboro
#DCDCDC
(220, 220, 220)
Light Pink
#FFB6C1
(255, 182, 193)
Moccasin
#FFE4B5
(255, 228, 181)
Navajo White
#FFDEAD
(255, 222, 173)
Wheat
#F5DEB3
(245, 222, 179)
Light Gray
#D3D3D3
(211, 211, 211)
Pale Turquoise
#AFEEEE
(175, 238, 238)
Pale Goldenrod
#EEE8AA
(238, 232, 170)
Thistle
#D8BFD8
(216, 191, 216)
Powder Blue
#B0E0E6
(176, 224, 230)
Pale Green
#98FB98
(152, 251, 152)
Light Blue
#ADD8E6
(173, 216, 230)
Light Steel Blue
#B0C4DE
(176, 196, 222)
Light Sky Blue
#87CEFA
(135, 206, 250)
Silver (W3C)
#C0C0C0
(192, 192, 192)
Aquamarine
#7FFFD4
(127, 255, 212)
Light Green
#90EE90
(144, 238, 144)
Plum
#DDA0DD
(221, 160, 221)
Gray (X11)
#BEBEBE
(190, 190, 190)
Khaki
#F0E68C
(240, 230, 140)
Light Salmon
#FFA07A
(255, 160, 122)
Sky Blue
#87CEEB
(135, 206, 235)
Light Coral
#F08080
(240, 128, 128)
Violet
#EE82EE
(238, 130, 238)
Salmon
#FA8072
(250, 128, 114)
Hot Pink
#FF69B4
(255, 105, 180)
Burlywood
#DEB887
(222, 184, 135)
Dark Salmon
#E9967A
(233, 150, 122)
Tan
#D2B48C
(210, 180, 140)
Medium Slate Blue
#7B68EE
(123, 104, 238)
Sandy Brown
#F4A460
(244, 164, 96)
Laser Lemon
#FFFF54
(255, 255, 84)
Dark Gray
#A9A9A9
(169, 169, 169)
Cornflower
#6495ED
(100, 149, 237)
Coral
#FF7F50
(255, 127, 80)
Dark Sea Green
#8FBC8F
(143, 188, 143)
Pale Violet Red
#DB7093
(219, 112, 147)
Rosy Brown
#BC8F8F
(188, 143, 143)
Medium Purple
#9370DB
(147, 112, 219)
Orchid
#DA70D6
(218, 112, 214)
PaleVioletRed
#D87093
(216, 112, 147)
Medium Purple
#9370D8
(147, 112, 216)
Tomato
#FF6347
(255, 99, 71)
Medium Aquamarine
#66CDAA
(102, 205, 170)
Green Yellow
#ADFF2F
(173, 255, 47)
Indian Red
#CD5C5C
(205, 92, 92)
Dark Khaki
#BDB76B
(189, 183, 107)
Medium Orchid
#BA55D3
(186, 85, 211)
Slate Blue
#6A5ACD
(106, 90, 205)
Royal Blue
#4169E1
(65, 105, 225)
Turquoise
#40E0D0
(64, 224, 208)
Dodger Blue
#1E90FF
(30, 144, 255)
Medium Turquoise
#48D1CC
(72, 209, 204)
Deep Pink
#FF1493
(255, 20, 147)
Light Slate Gray
#778899
(119, 136, 153)
Purple (X11)
#A020F0
(160, 32, 240)
Blue Violet
#8A2BE2
(138, 43, 226)
Peru
#CD853F
(205, 133, 63)
Gray (W3C)
#808080
(128, 128, 128)
Slate Gray
#708090
(112, 128, 144)
Spring Green
#00FF7F
(0, 255, 127)
Gold
#FFD700
(255, 215, 0)
Cadet Blue
#5F9EA0
(95, 158, 160)
Lime Green
#32CD32
(50, 205, 50)
Chartreuse
#7FFF00
(127, 255, 0)
Orange Red
#FF4500
(255, 69, 0)
Orange
#FFA500
(255, 165, 0)
Blue
#0000FF
(0, 0, 255)
Dark Orange
#FF8C00
(255, 140, 0)
Red
#FF0000
(255, 0, 0)
Magenta
#FF00FF
(255, 0, 255)
Deep Sky Blue
#00BFFF
(0, 191, 255)
Cyan
#00FFFF
(0, 255, 255)
Yellow Green
#9ACD32
(154, 205, 50)
Yellow
#FFFF00
(255, 255, 0)
Lime (W3C) Green (X11)
#00FF00
(0, 255, 0)
Dark Orchid
#9932CC
(153, 50, 204)
Lawn Green
#7CFC00
(124, 252, 0)
Goldenrod
#DAA520
(218, 165, 32)
Steel Blue
#4682B4
(70, 130, 180)
Medium Spring Green
#00FA9A
(0, 250, 154)
Crimson
#DC143C
(220, 20, 60)
Chocolate
#D2691E
(210, 105, 30)
Medium Sea Green
#3CB371
(60, 179, 113)
Maroon (X11)
#B03060
(176, 48, 96)
Medium Violet Red
#C71585
(199, 21, 133)
Firebrick
#B22222
(178, 34, 34)
Dark Violet
#9400D3
(148, 0, 211)
Light Sea Green
#20B2AA
(32, 178, 170)
Dim Gray
#696969
(105, 105, 105)
Dark Turquoise
#00CED1
(0, 206, 209)
Brown
#A52A2A
(165, 42, 42)
Medium Blue
#0000CD
(0, 0, 205)
Sienna
#A0522D
(160, 82, 45)
Dark Slate Blue
#483D8B
(72, 61, 139)
Dark Goldenrod
#B8860B
(184, 134, 11)
Sea Green
#2E8B57
(46, 139, 87)
Olive Drab
#6B8E23
(107, 142, 35)
Forest Green
#228B22
(34, 139, 34)
Saddle Brown
#8B4513
(139, 69, 19)
Dark Olive Green
#556B2F
(85, 107, 47)
Dark Blue
#00008B
(0, 0, 139)
Dark Red
#8B0000
(139, 0, 0)
Dark Cyan
#008B8B
(0, 139, 139)
Dark Magenta
#8B008B
(139, 0, 139)
Midnight Blue
#191970
(25, 25, 112)
Indigo
#4B0082
(75, 0, 130)
Green (W3C)
#008000
(0, 128, 0)
Olive
#808000
(128, 128, 0)
Navy
#000080
(0, 0, 128)
Teal
#008080
(0, 128, 128)
Purple (W3C)
#7F007F
(127, 0, 127)
Maroon (W3C)
#7F0000
(127, 0, 0)
Dark Slate Gray
#2F4F4F
(47, 79, 79)
Dark Green
#006400
(0, 100, 0)
Black
#000000
(0, 0, 0)

این ابزار به شما کمک می کند تا رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرده و کد مربوطه را به صورت RGB, CMYK, HSV و HEX بدست آورید. همچنین در این بخش می توانید رنگ ها را بر اساس نام، میزان روشنایی و کد رنگی مرتب سازی کرده و استفاده نمایید. این ابزار در بدست آوردن کد رنگی در فرمت های مختلف کاربرد دارد.

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 42 مقاله تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *