۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۹:۴۶

بایگانی برچسب: Pythagorean Theorem Calculator

محاسبه آنلاین رابطه فیثاغورس

فیساغورس

دنیای اطلاعات: رابطه میان مجذور (مربع) اندازه ضلع‌های مثلث قائم‌الزاویه به رابطه فیثاغورس معروف است. توجه کنید که این رابطه مخصوص مثلث‌های قائم‌الزاویه است، نه هیچ مثلث دیگری! این رابطه بدین صورت است: در هر مثلث قائم الزاویه، مجذور وتر با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر است. به زبان ریاضی …

ادامه مطلب »
بیگ مستر