۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۱۱

بایگانی برچسب: Z-Score

محاسبه آنلاین P-Value از نمره استاندارد (Z-Score)

محاسبه پی-مقدار از نمره استاندارد

معمولا هنگامی که یک فرضیه و ادعایی در مورد جامعه آماری بررسی می‌شود، از یک آماره آزمون و یک معیار برای تصمیم‌گیری در مورد فرضیه صفر، H0 استفاده می‌شود. پی-مقدار (P-value) یکی از معیارهای کاربردی برای انجام آزمون فرض و تصمیم‌گیری در مورد ادعا بیان شده، است. تعریف پی-مقدار P-value پی-مقدار …

ادامه مطلب »
بیگ مستر