۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۵۹

ع

تعبیر دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این قسمت ما به تعبیر خواب عقاب می پردازم و شما را از تعبیر دقیق این حیوان در خواب آگاه می سازیم. بهتر است بدانید که تعبیر خواب حیوان نشانه خوبی است چرا که عقاب نماد قدر، اقتدار، آزادی و استقلال می باشد. این حیوان با ابهتی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عزرائیل در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: بسیاری از معبران می گویند که تعبیر خواب عزرائیل بستگی به چگون دیدن خواب دارد مثلا بینند خواب چهره عزرائیل را میبیند یا نه , غمگین است یا شاد و یا … عزرائیل به فرشته مرگ و ملک‌الموت هم معروف است. ابن سیرین گوید اگر کسی ملک الموت …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عنکبوت در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. محمد ابن سیرین تعبیر خواب عنکبوت دلیل بر مردی گمراه و ضعیف است …

ادامه مطلب »

تعبیر عروسی کردن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: عروسی کردن و ازدواج یکی از وقایع خوشایند در زندگی هر دختر و پسری است و معمولا هر کسی هم برای این روز برنامه های زیادی دارد. اما خواب عروسی کردن یکی از انواع مضمون های خواب است که شاید شما هم آن را تجربه کرده باشید. در این …

ادامه مطلب »

تعبیر برهنگی و عریان بودن در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: خواب برهنگی بسیار رایج است. این‌گونه خواب‌ها مربوط به نگرانی‌های‌مان در مورد فاش شدن یک حقیقت یا قرار گرفتن در معرض مسائل خاصی هستند. اگر در خواب فردی برهنه دیدید، به این معنی است که حقیقتی در مورد یک مسئله فاش می‌شود یا به کاری غیرقانونی دلالت دارد. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عسل در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر عسل (انگبین) در خواب چیست؟ ابراهیم کرمانی گوید عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود. چانکه حق تعالی در کلام مجید خود فرموده است قوله تعالی: فیه شفاء للناس. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عقرب در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر عقرب (کژدم یا دراز دم) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر