۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۵:۳۴

تعبیر خواب

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند. در دوران معاصر مکاتب مختلف روان‌شناسی تئوری‌هایی را در مورد معنا و مفهوم خواب‌ها ارائه کرده‌اند.

تعبیر دیدن پشه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن پشه در خواب به معنای انسان های جاهلی که در بیداری با جهالت خود ما را اذیت میکنند و همچون پشه در پی ضرر رساندن به ما هستند. اگر در خواب دیدید که پشه شما را می گزد معنی خواب این است که کسی حرف بدی به …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن آلت تناسلی زن (فرج) در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند. …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن موش در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند. …

ادامه مطلب »

تعبیر بوسیدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: تعبیر خواب بوسیدن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از آنجایی که بوسه در واقع نشات گرفته از یک حس عاطفی است، بسیاری از افراد گمان می‌کنند دیدن خواب بوسه می تواند نشان دهنده معانی خوبی …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست. محمدبن سیرین گوید اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن چشم در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن چشم در خواب بسیار رایج است زیرا ما روزانه چشم‌های زیادی را می‌بینیم و به چشمان دیگران نگاه می‌کنیم اما مانند هر چیز دیگری، دیدن چشم در خواب می‌تواند معنای نمادین متعددی داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا تعبیر خواب چشم را بدانید. محمدبن …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن دهان در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دهان در خواب آورده اند . جابر مغربی بیرون آمدن ماهی از دهان را به معنای دروغ گفتن می گوید. ابن سیرین درباره تعبیر خواب دهان می گوید بسته شدن دهان در خواب به معنای به هلاکت رسیدن است و خون آمدن از …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مطلب به معرفی تعبیر خواب دست از دیدگاه تعبیرگران مشهور پرداخته ایم، بنابراین برای بدست آوردن تعابیر صحیحی از خوابتان در ادامه این مقاله همراه شوید. محمدبن سیرین گوید تعبیر خواب دست اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن خانه در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن خانه در خواب بسیار شایع است. ما تقریبا در همه‌ی رویاهای‌مان درباره‌ی خانه‌ی خودمان یا خانه‌ی شخص دیگری رویا می‌بینیم. اگر می خواهید با انواع تعبیر خواب خانه آشنا شوید با ادامه این نوشتار در سایت حسابگر دنیای اطلاعات همراه باشید. معمولا برخی بخش‌های آشنایی از خانه …

ادامه مطلب »

تعبیر دیدن عقاب در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این قسمت ما به تعبیر خواب عقاب می پردازم و شما را از تعبیر دقیق این حیوان در خواب آگاه می سازیم. بهتر است بدانید که تعبیر خواب حیوان نشانه خوبی است چرا که عقاب نماد قدر، اقتدار، آزادی و استقلال می باشد. این حیوان با ابهتی …

ادامه مطلب »
بیگ مستر