۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۲۳

ر

تعبیر دیدن رودخانه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: در این مطلب از بخش تعبیر خواب دنیای اطلاعات، قصد داریم شما عزیزان را با انواع تعبیر رودخانه آشنا سازیم. با ما همراه باشید تا شرح جامعی از تعبیر خواب رودخانه را با هم بخوانیم. محمدبن سیرین گوید رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند …

ادامه مطلب »

تعبیر رقص در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر رقصیدن در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود. ابراهیم کرمانی گوید …

ادامه مطلب »
بیگ مستر