۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۳:۱۵

بایگانی برچسب: تعبیر خواب دست شکسته ابن سیرین

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مطلب به معرفی تعبیر خواب دست از دیدگاه تعبیرگران مشهور پرداخته ایم، بنابراین برای بدست آوردن تعابیر صحیحی از خوابتان در ادامه این مقاله همراه شوید. محمدبن سیرین گوید تعبیر خواب دست اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر …

ادامه مطلب »