۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۵:۳۳

بایگانی برچسب: gorbeh

تعبیر دیدن گربه در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گربه در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند …

ادامه مطلب »
بیگ مستر