۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۱۱

تعبیر دیدن گربه در خواب

دنیای اطلاعات: معنی دیدن گربه در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن گربه بر پنج وجه است.
اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است. به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر. منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است. اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید

چنگ خوردن از گربه: مانع
گربه سیاه: بدبختی
نوازش کردن آن: ناسپاسی
گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشی: دوست خطرناک
زدن یک گربه: خیانت

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن کشتن گربه درویش گردد

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است .
۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید.
۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود.
۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است.
۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید، از چنگ شما بیرون می آورد.
۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند.
۸ـ خواب گربه مفید و تمیز، نشانهزیان مالی است.
۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند.
۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانه آغاز دعوا و کشمش است.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

۵ نظر

  1. ببخشید وقتتون بخیر و ممنون بابت نوشتتون . خواهش میکنم جواب بدین لطفا . من آدمیم ک اخیرا حال خوشی ندارم ( از لحاظ روحی…) و شبی نیست که من خواب نبینم .. ‌. امروز صبح خواب دیدم که من توی ی جمعیم که بالاخره تو خواب میشناختم و خب توجهی به ناهیت اونا نکردم اما بعضیاشونم دوستام بودن و حس خواب به این شکل بود که خانواده و دوست و اینا هستن همه توی یک ساختمونی که من الان نمیتونم تشخیص بدم تجاری بود یا مسکونی چون هر دو استفاده رو ازش توی خواب دیدم جمع بودیم و توی سرویس بهداشتیش همه جمع شده بودیم . درست مثل سرویس های عمومی مثلا تالارها . همه انگار از من و پرخاشم میترسیدن و مچاله شده بودن گوشه و کنار این سرویس . و من با عصبانیت یک گربه ای که اون اطراف دیده بودم رو با خودم بردم تو یکی از سردیسا که قرارا بود بکشمش و نابودش کنم . و اونا همه از من به حیرت و ترس افتاده بودن که میخوام یه حیوون بیچاره رو بکشم . بعد از یه تایمی من از درو بازگردم و گربه رو پرت کردم بیرون و گفتم : بنظرتون من این بی آزارو میکشم ؟ من حیوون میکشم اصلا ؟ و تقریبا خواب تموم شد و گربه سالم موند . و حسی هم که داشت خواب این بود ک یادمه چشمم به چند تا گربه ی دیگه گوشه و کنار خواب خورد … خواهش میکنم ی چیزی بگید ب من

    • سلام؛ گربه در خواب نشان از دزد هست. این که شما گربه رو انداختی بیرون به نظر میرسد کاری میکنی که کسی که شاید میخواست دزدی کنه نتونه این کار رو انجام بده. دوست گرامی توجه کنید که من علم تعبیر خواب ندارم چون اصرار داشتین گفتم تعبیر خودمو بهتون بگم.

  2. سلام چند وقتی است ک مشکلاتی دارم و بیشتر شبها کابوس میبینم دیشب یا بهتر بگم نزدیک صبح خواب دیدم گربه ای رو کشتم و یک گربه رو از خودم دور کردم میخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه

    • استوخودوس و‌نعنا دم کنید و نسف شب بیدار بشید و همراه خرما بخورید خوب می شوید

  3. سلام لطفا جواب بدین. من داشتم خواب یه گربه بور میدیدم ک ب اندازع یع متر از من جلوتو وایساده بودو من اونو با اسلحه و ۳ تا تیر خالی کردم روش و کشتم. وقتی بیدار شدم ساعت۵ صب بود و خیلی نگرانم میشه بگید این یعنی چی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر