۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۵۹

تعبیر دیدن شیطان در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر دیدن ابلیس لعنه‌الله (شیطان) در خواب چیست؟

حضرت دانیال گوید

دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود. اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود. اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: “لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم”، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد. اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر بیند که ابلیس را مطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد. اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید. اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد. اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید. اگر بیند که ابلیس بکشت، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.

لوک اویتنهاو می‌گوید

ابلیس : همراه بد، همراه ناجور

آنلی بیتون می‌گوید

۱ـ دیدن ابلیس در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.
۲ـ اگر در خواب شیطان را بکشید، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.
۳ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.
۴ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.
۵ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.
۶ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید، نادیده خواهید گر فت.
۷ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید، نشانه آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

۵ نظر

  1. سلام خواب دیدم شیطان نشسته و بر او نفرین کردم و به او گفتم که الان کاری می کنم که ناله ات در بیاید و بعد شروع به فرستادن صلوات برمحمد و ال محمد فرستادم انقدر که او را نابود کنم.

  2. درود اقا من خاب دیدم ک تو ی مسیر در حال رفت و بازگشتم ک انگار ی سایه میخاد منو بگیره ولی میترسه ی بار اومد دستمو بگیره ک من چرخیدم نگاش کردم رفت سر جاش بعد من هی میگفتم بذا برم تو روش بگم لعنت بر شیطان😁 تعبیرش چیه

  3. سلام خواب نماد شیطان پرستی می بینم روی یە پارچە سفید یە گوشە اش باشکل سیاە گلدوزی شدە ، مدتیە کە مدام کابوس میبینم،ازتنهاشدن مترسم لطفا راهنمایی کنید

    • احتمال داره شما سحر شده باشید.اگر مدتی قبل از این خواب ها خودبه خود شیشه ای یا تابلویی در خانه شما شکسته شده باشد یا بی دلیل نقاطی از بدن شما کبود میشه و یا بدون اینکه کسی شما رو صدا بزنه احساس میکنید که کسی شما رو صدا کرده به خصوص وقتی در حمام هستید،قطع به یقین سحری بر شما نوشته شده است.

  4. سلام من خواب دیدم ک قرار بود باشیطان ازداج کنم اما خودم راضی نبودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر