۲۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۲۸

تعبیر بوسیدن در خواب چیست؟

دنیای اطلاعات: تعبیر خواب بوسیدن زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. از آنجایی که بوسه در واقع نشات گرفته از یک حس عاطفی است، بسیاری از افراد گمان می‌کنند دیدن خواب بوسه می تواند نشان دهنده معانی خوبی باشد، در حالی که از نظر معبران باستانی بوسه دادن و بوسه گرفتن در خواب به معنی خیانت است. در ادامه تعبیر خواب بوسیدن را از منظر معبران باستانی و اسلامی مرور کرده ایم.

محمدبن سیرین گوید

اگر کسی در خواب ببیند که به کسی بوسه می دهد معنی خواب این است که آن شخص خواستگار بیننده خواب خواهد بود ولی اگر آن شخص را نشناسید از جایی که انتظار ندارید به شما خیر و منفعیت می رسد.
اگر ببینید کسی (آشنا) شما رو بوسید از طرف آن شخص به شما خیر و منفعت خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی گوید

اگر در خواب دیدید که به شهوت به مرده ای بوسه می دهید معنی خواب این است که از آن طرف مرده بهره ای به شما می رسد و یا شما را به دعای خیر یاد آورد.
اگر در خواب ببینی که کسی که مرده است به شما بوسه می دهد معنی خواب این است که از طرف آن مرده بهره ای به شما می رسد که ممکن است علم او باشد و یا ثروتی از او به شما برسد.
اگر کسی در خواب خود ببیند که کسی به او بوسه می دهد معنی خواب این است که آن شخص خواستگار بیننده خواب خواهد بود ولی اگر در خواب ببینی تو به او بوسه می دهی معنی خواب این است که به خواسته و هدف خود در زندگی نمی رسید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن بوسه در خواب چهار معنی دارد.

معنی اول دیدن بوسه در خواب خیر و منفعت در زندگی است.
معنی دوم دیدن بوسه در خواب این است که به مراد دلتان می رسید و حاجت روا می شوید.
معنی سوم دیدن بوسه در خواب این است که بر بدخواه خود پیروز می شوید.
معنی چهارم دیدن بوسه در خواب شنیدن حرفها و سخنان خوب است.

شیخ طوسی گوید

اگر در خواب ببینیم که معشوق را می بوسیم معنی خواب ما این است که زندگی ما گشاده می شود و مشکلات از بین می رود و روزی هم زیاد می شود و در کل آرامش در زندگی برقرار می شود.
اگر در خواب ببینیم که کسی را می بوسی که نامزدت نیست و عقد نکرده ای برعکس می شود و اوضاع خراب می شود و ورزی ات هم تنگ می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

برخی از معبران نوشته اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می شود. در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می بوسیم می خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می بوسیم موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می رسد . اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می کنند. اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا بوسه مرده خیر و برکت است.

لوک اویتنهاو می گوید

بوسیده شدن: جدایی
بوسیدن: عشق دو جانبه
بوسه دزدکی: عشق سوزان

آنلی بیتون می گوید

اگر در خواب مادر خود را می‏بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‏بوسید، نشان‏دهنده‏ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‏کنید.

لیلا برایت می گوید

اگر خواب ببینید که دست کسی را می‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‏بوسد، نشانه‏ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ی غم و ناراحتی است.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر