۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۴:۴۱

تعبیر در آغوش گرفتن در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر رقصیدن در خواب چیست؟

ابراهیم کرمانی گوید

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا خوب است. اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد. اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید. اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند. اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید. در آغوش گرفتن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید. در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

آنلی بیتون مى‏گوید

۱ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .
۲ـ در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب ، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است .
۳ـ اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می گیرند ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .
۴ـ اگر خواب در آغوش گرفتن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد ، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .
۵ـ اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید ، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

فامیلهای نزدیکتان را در آغوش می کشید: مراقب خیانتکاران باشید.
بچه هایتان را درآغوش می کشید: شادی بزرگ در پیش است.
دیگران شما را درآغوش می کشند: پول
یک غریبه را درآغوش می کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
غریبه ها شما را درآغوش می کشند: وقتش رسیده که نقشه هایتان را دنبال کنید.
زن یا نامزد شما ، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش میکشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر