۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۹:۲۴

تعبیر اشک در خواب

دنیای اطلاعات: تعبیر اشک در خواب چیست؟

ابراهیم کرمانی گوید

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بیند اشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود.
اول: شادی و خرمی،
دوم: غم و اندوه،
سوم: نعمت بود.

لوک اویتنهاو می گوید

اشک : شادی ، نیکبختی

آنلی بیتون می‌‏گوید

۱ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.
۲ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می‏‌گوید

گریه کردن در خواب، نشانه‏‌ی خوشی‌ها است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود.
خواب ببینید که گریه می‌کنید: یک هدیه دریافت خواهید کرد.
بچه ها اشک می ریزند: ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.
نامزد یا دوست شما اشک می ریزد: آرامش خاطر
بستگان شما اشک می ریزند: کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر