۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۵:۴۷

تعبیر اعدام (به دار آویختن) در خواب

دنیای اطلاعات: معنی دار آویختن در خواب چیست؟

محمد بن سیرین گوید

اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی گوید

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

حضرت دانیال گوید

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد

حضرت صادق علیه السلام می فرماید

رویای دار زدن بر چهار وجه است:
۱- ریاست و مهتری
۲- مال
۳- غیبت مردم کردن

آنلی بیتون می‏گوید

۱ـ مشاهده اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد.
۲ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود.
۳ـ اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.

لیلا برایت می‏گوید

اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‏کنند، نشانه‏ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‏اید و خون از بدن او جاری می‏شود، نشانه‏ی پیروزی در کارها است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید.
اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید.
اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند.
اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر