۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت: ۶:۱۴

بایگانی برچسب: جنگ با پری درخواب

تعبیر دیدن جن (پری) در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: بدان که معبران را در این خلاف است و بعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروایی در آن کار که بود. ابوهریره گوید از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست …

ادامه مطلب »
بیگ مستر