۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت: ۶:۴۲

بایگانی برچسب: didane ankaboot dar khab

تعبیر دیدن عنکبوت در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم کرمانی گوید دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. محمد ابن سیرین تعبیر خواب عنکبوت دلیل بر مردی گمراه و ضعیف است …

ادامه مطلب »
بیگ مستر