۲۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۳:۱۳

بایگانی برچسب: روز جزا

تعبیر دیدن روز قیامت در خواب

تعبیر خواب آنلاین

دنیای اطلاعات: تعبیر قیامت (روز قیامت) در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلائی و آفتی رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق …

ادامه مطلب »
بیگ مستر