۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱:۵۶

بایگانی برچسب: چهار دست و پا راه رفتن در خواب

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب حرفه ای

دنیای اطلاعات: در این مطلب به معرفی تعبیر خواب دست از دیدگاه تعبیرگران مشهور پرداخته ایم، بنابراین برای بدست آوردن تعابیر صحیحی از خوابتان در ادامه این مقاله همراه شوید. محمدبن سیرین گوید تعبیر خواب دست اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر …

ادامه مطلب »
بیگ مستر