۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۳:۵۱

تعبیر غرق شدن در خواب

دنیای اطلاعات: دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. همچنین غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است.

محمدبن سیرین گوید

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابرمغربی گوید

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپایی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسیار.
دوم: بخت واقبال درکارها.
سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
چهارم: منفعت.

لوک اویتنهاو می‌گوید

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت
شاهد غرق شدن کسی بودن : سود
غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم
در آب غرق شدن : غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن غرق دریا نعمت بود

آنلی بیتون می‌‏گوید

۱ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد.
۳ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

بازگشت به صفحه اصلی تعبیر خواب

تعبیر خواب بر اساس الفبا

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و هـ ی

درباره ادمین

مجید کوهی طراح سایت و دانش آموخته مهندسی تکنولوژی جوشکاری است. وی از بحث و مطالعه در مورد فناوری و فلسفه لذت می‌برد، به سبک زندگی اسلامی علاقه دارد و اوقات فراغتش را با کیهان شناسی، طراحی مدارهای الکترونیکی و زمین شناسی می‌گذراند.
تعداد مقالات: 125 مقاله تا کنون.
تعداد ابزارها: 106 ابزار تا کنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیگ مستر